هزینه ها

   در مرحله ی اول، مشاوره تلفنی(واتس اپ)  و یا حضوری بین 30 دقیقه تا یک ساعت می‌باشد

در مرحله ی دوم، در صورت قبولی پرونده و عقد قرارداد، حق الوکاله با توجه به سختی پرونده، زمان صرف شده و شرایط موکل تعیین می‌شود